111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 Oborová ZP zam. bank, pojišťoven a stavebnictví

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

 

 

V případě zájmu pacientů nasmlouváme i další pojišťovny