MUDr.Dušan Beran

Ordinace alergologie , klinické imunologie a vnitřního lékařství.

LÉKAŘ:

MUDr. Dušan Beran

Nar. 23.05.1972 v Pardubicích

1.LF UK 1990-1996, promoce dne 17.5.1996

Interní lékařství 1. stupně, 22.4.1999, číslo 92741 – P

Alergologie a klinická imunologie, 9.12.2002, číslo 99600 – P

Osvědčení o specializované způsobilosti v oboru alergologie a klinická imunologie, v Praze dne 22.2.2007

Specializovaná způsobilost v oboru vnitřního lékařství, v Praze dne 17.3.2009

Licence pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb interní lékařství. Evidenční číslo: 4507/04, dne 10.11.2004

Licence pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor alergologie a klinická imunologie. Evidenční číslo: 48284/04, dne 20.2.2003

Zaměstnání: od roku 1996 interní oddělení a ambulance alergologie a klinické imunologie (lůžková i ambulantní část – dosud. Od roku 2013 taktéž vedení soukromé praxe Ambulance-Kolín s.r.o. (ambulance pro alergologii a klinickou imunologii a vnitřní lékařství)

Držitel diplomu celoživotního vzdelávání

 

Člen:

  • České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP,
  • České internistické společnosti
  • místopředseda České lékařské komory - OS ČLK Kolín 

 

 


 

 

ZDRAVOTNÍ SESTRA:    

Radka Zemanová, narozená 27.4.1971